Tờ bìa, PP, xấp xỉ. 550 g / m²

Số của bài viết: 2732
Thông tin:

 

  • Tấm bìa nhựa thấm khí, được làm bằng Polypropylene có độ bền cao, xấp xỉ. 550 g / m².
  • Kích thước phủ bì: 3,15 x 5 m
  • Sự miêu tả
  • Tấm bìa nhựa thấm khí, được làm bằng Polypropylene có độ bền cao, xấp xỉ. 550 g / m².
  • Kích thước phủ bì: 3,15 x 5 m