1 đầu kẹp ray cho dây chim – 100mm

Số của bài viết: 2157
Thông tin:

 

 • Kẹp đường sắt
 • Thép không gỉ
 • Trụ 90mm được hàn trên dải đường kính 100mm
 • 1 trụ trên mỗi kẹp
 • Các kích thước khác có thể được thực hiện để đặt hàng
 • Sự miêu tả
 • Kẹp đường sắt
 • Thép không gỉ
 • Trụ 90mm được hàn trên dải đường kính 100mm
 • 1 trụ trên mỗi kẹp
 • Các kích thước khác có thể được thực hiện để đặt hàng