10mm x 100mm SDS + Mũi khoan gạch

Số của bài viết: 2497
Thông tin:

 

  • SDS + Mũi khoan
  • 10mm x 100mm
  • Gạch & HSS
  • Sự miêu tả
  • SDS + Mũi khoan
  • 10mm x 100mm
  • Gạch & HSS