12/6 Twine – 250g Spool

Số của bài viết: 1141
Thông tin:

 

 • 12/6 sợi xe
 • Polyetylen
 • Đen
 • 250g ống chỉ
 • Sự miêu tả
 • Tính chất
 • 12/6 sợi xe
 • Polyetylen
 • Đen
 • 250g ống chỉ

Các màu có sẵn:

 • Đen (06)