14mm x 100mm SDS + Mũi khoan gạch

Số của bài viết: 2485
Thông tin:

 

  • SDS + Mũi khoan
  • 14mm x 100mm
  • Gạch & HSS
  • Sự miêu tả
  • SDS + Mũi khoan
  • 14mm x 100mm
  • Gạch & HSS