5 “Chốt cố định mặt đất ròng (20pk)

Số của bài viết: 1686
Thông tin:

 

  • Mô hình Delux
  • Hầu như không thể nghe được
  • Túi đựng được cung cấp
  • Dài 13cm (5 “)
  • Sự miêu tả
  • Mô hình Delux
  • Hầu như không thể nghe được
  • Túi đựng được cung cấp
  • Dài 13cm (5 “)