Ăng ten bóng chuyền bãi biển – Hai mảnh

Số của bài viết: 4356
Thông tin:

 

  • Hai chiếc râu của Bóng chuyền bãi biển
  • Chiều dài 1,80 m,
  • Hoàn chỉnh với túi hỗ trợ ăng ten Polyester trong vải Polyester tráng nhựa màu vàng và đánh dấu ranh giới.
  • Sự miêu tả
  • Tính chất
  • Hai chiếc râu của Bóng chuyền bãi biển
  • Chiều dài 1,80 m,
  • Hoàn chỉnh với túi hỗ trợ ăng ten Polyester trong vải Polyester tráng nhựa màu vàng và đánh dấu ranh giới.

Các màu có sẵn:

  • Vàng (05)