Ăng ten bóng chuyền, một mảnh, không có túi

Số của bài viết: 4422
Thông tin:

 

  • Ăng ten bóng chuyền một mảnh
  • Chiều dài 1,80 m
  • Không có túi.
  • Sự miêu tả
  • Ăng ten bóng chuyền một mảnh
  • Chiều dài 1,80 m
  • Không có túi.