Băng bao quanh lưới làm bằng Polyester, rộng 100 mm

Số của bài viết: 4604
Thông tin:

 

  • 100 mm Polyester
  • Bổ sung lưới bao quanh
  • Được may vào lưới
  • Sự miêu tả
  • Tính chất
  • 100 mm Polyester
  • Bổ sung lưới bao quanh
  • Được may vào lưới

Các màu có sẵn:

  • Trắng (02)