Băng cho Sitball

Số của bài viết: 4766
Thông tin:

Một dải rộng 5 cm, không thấm khí, màu đỏ / trắng xen kẽ, dài 8,80 m với khóa điều chỉnh ở cả hai đầu.

  • Sự miêu tả

Một dải rộng 5 cm, không thấm khí, màu đỏ / trắng xen kẽ, dài 8,80 m với khóa điều chỉnh ở cả hai đầu.