Băng chuyền Liana

Số của bài viết: 6453
Thông tin:

 

Chiều cao thiết bị: 3,40 m
Yêu cầu về không gian: Ø 3,50 m
Vùng an toàn: yêu cầu pháp lý Ø 8,00 m, khuyến nghị Ø 11,00 m
Tối thiểu. bảo vệ chống rơi: 50,20 m² / 95,00 m²
Độ cao rơi: 1,00 m
Bê tông cần thiết m³: 1,20 m³
Số lượng người dùng: 4
  • Mô tả
  • 1 cột thép (Ø 20 cm), chiều dài 3,80 m
  • 4 dầm bập bênh (Ø 14 cm), chiều dài 1,65 m
  • 1 cơ chế bập bênh quay với ổ trượt không cần bảo dưỡng
  • 1 bảng màu của dây PP lưới vuông, Ø khoảng. 90 mm) với dây thép bên trong Ø 12 mm

Thiết kế tiêu chuẩn với đệm lốp!