Băng chuyền nấm

Số của bài viết: 6450
Thông tin:

 

Chiều cao thiết bị: 1,20 m
Yêu cầu về không gian: Ø 2,00 m
Vùng an toàn: yêu cầu pháp lý Ø 6,00 m, khuyến nghị Ø 8,00 m
Tối thiểu. bảo vệ chống rơi: 28,50 m²
Độ cao rơi: 1,00 m
  • Mô tả
  • 1 trụ gỗ sồi (Ø 20 cm), dài 2,20 m, với các tấm thép
  • 1 phần tử phát (Ø 2,00 m)
  • Dây và lưới làm bằng dây Hercules (Ø 16 mm, 6 sợi, có lõi thép)