Băng chuyền phù thủy

Số của bài viết: 4063
Thông tin:

Trang thiết bị:

  • 1 cột thép có neo chôn dưới đất (Ø 16 cm), dài 3,00 m, bao gồm sơn đặc biệt khi giao hàng
  • 1 phần tử chơi có vòng (Ø 2,00 m)
  • Dây và lưới làm bằng dây Hercules (Ø 16 mm, 6 sợi, có lõi thép)

 

  • Sự miêu tả

Trang thiết bị:

  • 1 cột thép có neo chôn dưới đất (Ø 16 cm), dài 3,00 m, bao gồm sơn đặc biệt khi giao hàng
  • 1 phần tử chơi có vòng (Ø 2,00 m)
  • Dây và lưới làm bằng dây Hercules (Ø 16 mm, 6 sợi, có lõi thép)