Băng chuyền tháp

Số của bài viết: 6465
Thông tin:

 

Chiều cao thiết bị: 4,20 m
Yêu cầu về không gian: Ø 2,00 m
Vùng an toàn: yêu cầu pháp lý Ø 8,00 m, khuyến nghị Ø 11,00 m
Tối thiểu. bảo vệ chống rơi: 50,20 m²
Độ cao rơi: 2,80 m
Bê tông cần thiết m³: 1,00 m³
Số lượng người dùng: 23
  • Mô tả
  • 1 cột thép (Ø 20 cm), dài 5,00 m, với bộ bảo vệ cột PA
  • 1 thành phần (Ø 2,00 m)
  • Dây và lưới làm bằng dây Hercules (Ø 16 mm, 6 sợi, có lõi thép)