Băng chuyền tháp mini

Số của bài viết: 4085
Thông tin:

 

  • 1 cột thép (Ø 160 mm), dài 3,80 m, có bảo vệ cột bằng nhựa, được đổ bê tông.
  • 1 tổ chim HUCK ban đầu Dây và lưới
  • Làm bằng dây Hercules (Ø 16 mm, 6 sợi, có lõi thép)
  • Sự miêu tả

Thiết bị :

  • 1 cột thép (Ø 160 mm), dài 3,80 m, có bảo vệ cột bằng nhựa, được đổ bê tông.
  • 1 tổ chim HUCK ban đầu Dây và lưới
  • Làm bằng dây Hercules (Ø 16 mm, 6 sợi, có lõi thép)