Băng chuyền tổ ong

Honeycomb Carousel Honeycomb Carousel
Số của bài viết: 6231
Thông tin:

 

Chiều cao thiết bị:

0.45 m

Yêu cầu không gian:

Ø 1.00 m

Vùng an toàn:

Ø 5.00 m

Min. chống rơi:

19.63 m²

Chiều cao rơi:

0.45 m

Số người dùng:

3
  • Mô tả
  • 1 tổ ong HUCK (Ø 1,00 m)
  • Thanh mạ kẽm, sơn màu đỏ
  • 1 mỏ neo chôn dưới đất, mạ kẽm nhúng nóng, có ổ trục trục