Băng chuyền tổ ong

Honeycomb Carousel Honeycomb Carousel
Số của bài viết: 6553
Thông tin:

 

Chiều cao thiết bị: 0,45 m
Yêu cầu về không gian: Ø 1,00 m
Vùng an toàn: Ø 5,00 m
Tối thiểu. bảo vệ chống rơi: 19,63 m²
Độ cao rơi: 0,45 m
Số lượng người dùng: 3
  • Mô tả
  • 1 tổ ong HUCK (Ø 1,00 m)
  • Thanh được mạ kẽm, sơn màu đỏ
  • 1 mỏ neo chôn dưới đất, mạ kẽm nhúng nóng, có ổ trục trục