Băng chuyền tổ ong

Số của bài viết: 4042
Thông tin:

Trang thiết bị:

 • 1 cột thép (Ø 16 cm), dài 3,00 m, có chôn
 • Neo đất
 • 1 phần tử phát (Ø 2,00 m)
 • Chiều cao vòng 1,70 m
 • Dây và lưới làm bằng dây Hercules (Ø 16 mm,
 • 6 sợi, có lõi thép)
 • Sự miêu tả

Trang thiết bị:

 • 1 cột thép (Ø 16 cm), dài 3,00 m, có chôn
 • Neo đất
 • 1 phần tử phát (Ø 2,00 m)
 • Chiều cao vòng 1,70 m
 • Dây và lưới làm bằng dây Hercules (Ø 16 mm,
 • 6 sợi, có lõi thép)