Băng chuyền xoắn ốc

Số của bài viết: 6459
Thông tin:

 

Chiều cao thiết bị: 3,00 m
Yêu cầu về không gian: Ø 1,90 m
Vùng an toàn: Ø 7,00 m
Tối thiểu. bảo vệ chống rơi: 28,50 m²
Độ cao rơi: 2,00 m
Bê tông cần thiết m³: 1,20 m³
Số lượng người dùng: 13
  • Mô tả
  • 1 cột thép (Ø 20 cm), dài 3,80 m, với bộ bảo vệ cột PA
  • 1 chiếc giày quay
  • với sàn liên kết dây thép (Ø 1,90 m)
  • Sàn lưới 1 gói
  • Dây và lưới làm bằng dây Hercules (Ø 16 mm, 6 sợi, có lõi thép)