Bảng điểm Cricket Bảng số điện báo (1-4 + Trống)

Số của bài viết: 681
Thông tin:

Bảng điểm Cricket Bảng số điện báo (1-4 + Trống)

 • Biển số điện báo 1-4 + trống
 • Số màu trắng trên nhựa đen
 • Đặt trong một nửa biển số lật sách
 • Bao gồm các bản sửa lỗi và bảo vệ clip
 • 305mm x 228mm
 • Sự miêu tả

Bảng điểm Cricket Bảng số điện báo (1-4 + Trống)

 • Biển số điện báo 1-4 + trống
 • Số màu trắng trên nhựa đen
 • Đặt trong một nửa biển số lật sách
 • Bao gồm các bản sửa lỗi và bảo vệ clip
 • 305mm x 228mm