Bảng điểm Digi Cricket lớn

Số của bài viết: 701
Thông tin:

Bảng điểm cricket digi với lớp gỗ bên ngoài và gỗ bao quanh. Digi socreboard hoàn chỉnh với các đơn vị số digi và các lỗ khoan sẵn để dễ dàng lắp ráp. Số màu trắng hoặc vàng có sẵn.

 • Sự miêu tả
 • Tính chất

Bảng điểm cricket digi với lớp gỗ bên ngoài và gỗ bao quanh. Digi socreboard hoàn chỉnh với các đơn vị số digi và các lỗ khoan sẵn để dễ dàng lắp ráp. Số màu trắng hoặc vàng có sẵn.

 • Được cung cấp với đơn vị số digi 
 • Kích thước đơn vị số 290mm x 175mm 
 • Được khoan sẵn để lắp ráp dễ dàng
 • Lớp bên ngoài màu đen với trang trí xung quanh bằng gỗ
 • Chữ vinyl trắng
 • Có sẵn với các số Trắng hoặc Vàng
 • Kích thước 1,2mx 1,2m  

Các màu có sẵn:

 • Trắng (02)
 • Vàng (05)