Bảng điều khiển Weldmesh 50mm x 50mm (12 khổ) – 1,22mx 2,44m

Số của bài viết: 1910
Thông tin:

 

  • Weldmesh
  • 50mm x 50mm (12 khổ)
  • Bảng điều khiển 1,22mx 2,44m
  • Để bảo vệ khỏi chim bồ câu và các loài chim tương tự
  • Sự miêu tả
  • Weldmesh
  • 50mm x 50mm (12 khổ)
  • Bảng điều khiển 1,22mx 2,44m
  • Để bảo vệ khỏi chim bồ câu và các loài chim tương tự