Băng prellball cho 2 người chơi

Số của bài viết: 4804
Thông tin:

 

  • Băng bóng trước rộng 2,5 cm, nylon dệt tráng nhựa cho đội 2 người
  • Dây dài 6 m, có các vòng ở hai đầu, màu đỏ / trắng xen kẽ
  • Sự miêu tả
  • Băng bóng trước rộng 2,5 cm, nylon dệt tráng nhựa cho đội 2 người
  • Dây dài 6 m, có các vòng ở hai đầu, màu đỏ / trắng xen kẽ