Băng prellball cho 4 người chơi

Số của bài viết: 4792
Thông tin:

 

  • Băng bóng trước rộng 2,5 cm, nylon dệt tráng nhựa cho một đội 4 người
  • Dây dài 8 m, có các vòng ở hai đầu, màu đỏ / trắng xen kẽ
  • Sự miêu tả
  • Băng bóng trước rộng 2,5 cm, nylon dệt tráng nhựa cho một đội 4 người
  • Dây dài 8 m, có các vòng ở hai đầu, màu đỏ / trắng xen kẽ