Bộ căng đai có kẹp

Số của bài viết: 4437
Thông tin:

 

  • Bộ căng đai có khóa kẹp và 2 móc
  • Bao gồm một đai polyester 25 mm dài 100 cm khi kéo dài,
  • Có vòng tay lớn, 1 khóa kẹp và 2 móc.
  • Độ căng: 15 – 60 cm.
  • Sự miêu tả
  • Bộ căng đai có khóa kẹp và 2 móc
  • Bao gồm một đai polyester 25 mm dài 100 cm khi kéo dài,
  • Có vòng tay lớn, 1 khóa kẹp và 2 móc.
  • Độ căng: 15 – 60 cm.