Bộ cát

Số của bài viết: 4339
Thông tin:

Bộ cát, bao gồm:

  •  4 tấm cát hình tam giác với dây bungee để giữ các cột thẳng đứng.
  • 4 tấm cát hình tròn với dây bungee để giằng vạch sân bóng chuyền.
  • 2 đĩa đệm tròn làm giá đỡ dưới cùng cho các cột thẳng đứng.
  • Sự miêu tả

Bộ cát, bao gồm:

  •  4 tấm cát hình tam giác với dây bungee để giữ các cột thẳng đứng.
  • 4 tấm cát hình tròn với dây bungee để giằng vạch sân bóng chuyền.
  • 2 đĩa đệm tròn làm giá đỡ dưới cùng cho các cột thẳng đứng.