Bộ dây PP bổ sung

Số của bài viết: 4719
Thông tin:

 

 • Đường kính 6mm
 • Dây polypropylene
 • Dài 10,80 m
 • Tích hợp vào chiều cao của lưới với 1 sợi dây trên mỗi tấm và điểm gắn
 • Những sợi dây này tạo hình dạng lồng và ngăn lưới đi vào khu vực ném
 • Bộ 10 sợi dây
 • Sự miêu tả
 • Đường kính 6mm
 • Dây polypropylene
 • Dài 10,80 m
 • Tích hợp vào chiều cao của lưới với 1 sợi dây trên mỗi tấm và điểm gắn
 • Những sợi dây này tạo hình dạng lồng và ngăn lưới đi vào khu vực ném
 • Bộ 10 sợi dây