Bộ dụng cụ cố định bằng nhựa cho các mục tiêu có khung nhôm

Số của bài viết: 1714
Thông tin:

 

  • Bộ dụng cụ cố định bằng nhựa để hỗ trợ lưới khung thành.
  • Gói 20
  • Thiết kế bằng nylon xoay và khóa
  • Sự miêu tả
  • Bộ dụng cụ cố định bằng nhựa để hỗ trợ lưới khung thành.
  • Gói 20
  • Thiết kế bằng nylon xoay và khóa