Bộ kéo căng và kẹp dây cho cáp thép 4mm

Số của bài viết: 4607
Thông tin:

 

  • Thích hợp cho cáp thép 4mm
  • Dây Dây Kẹp và khóa căng ở cả hai bên
  • Để lắp ráp và căng lưới của chúng tôi
  • Sự miêu tả
  • Thích hợp cho cáp thép 4mm
  • Dây Dây Kẹp và khóa căng ở cả hai bên
  • Để lắp ráp và căng lưới của chúng tôi