Bộ lọc thùng M5 bằng thép không gỉ

Số của bài viết: 2312
Thông tin:

 

  • Bộ lọc móc và mắt
  • Kích thước M5
  • Thép không gỉ
  • Sự miêu tả
  • Bộ lọc móc và mắt
  • Kích thước M5
  • Thép không gỉ