Bộ màn hình Cricket Sight tạm thời

Số của bài viết: 633
Thông tin:

Bộ dụng cụ che chắn tạm thời cho cricket hoàn chỉnh với các cọc gỗ 3 x 10 ‘, một tấm kính chắn lưới cao 6,1m x 2,44m với 3 tay áo cho các cọc, dây thừng kẻ, dây chạy và chốt.

  • Sự miêu tả
  • Tính chất

Bộ dụng cụ che chắn tạm thời cho cricket hoàn chỉnh với các cọc gỗ 3 x 10 ‘, một tấm kính chắn lưới cao 6,1m x 2,44m với 3 tay áo cho các cọc, dây thừng kẻ, dây chạy và chốt.

  • Vật liệu thấm khí để giảm sức cản của gió
  • Khe cắm vào may trong ống
  • Dễ dàng dựng màn hình tạm thời
  • Được cung cấp với cọc gỗ 3 x 10 ‘với kẻ, chạy và chốt
  • Kích thước vật liệu 6.1mx 2.44m

Các màu có sẵn:

  • Trắng (02)
  • Đen (06)