Bộ nạp bóng tự động 28 bóng

Số của bài viết: 740
Thông tin:

 

  • Cơ chế cấp liệu quay
  • Hệ thống trì hoãn từ xa và bộ hẹn giờ có thể điều chỉnh
  • Để sử dụng với máy mô hình câu lạc bộ hoặc chuyên nghiệp
  • Sự miêu tả
  • Cơ chế cấp liệu quay
  • Hệ thống trì hoãn từ xa và bộ hẹn giờ có thể điều chỉnh
  • Để sử dụng với máy mô hình câu lạc bộ hoặc chuyên nghiệp