Bộ sửa chữa cơ sở Nest

Số của bài viết: 6485
Thông tin:

 

  • Cáp thép bọc PA, 3 / 4,5 mm, 5 mét chạy
  • 30 mắt xích nhựa (20 mắt xích rộng, 10 mắt xích nhỏ)
  • 10 đầu nối vít VA
  • 20 vít torx, M5 x 10 mm
  • 1 bộ hướng dẫn