Bộ sửa chữa dây quấn

Số của bài viết: 6490
Thông tin:

 

  • 1 vòng co, tự dính, màu đen, chiều rộng bao gồm 50 mm. miếng dán dính, 0,40 mét chạy
  • 1 vòng co, tự dính, màu đen, chiều rộng bao gồm 75 mm. miếng dán dính, 0,40 mét chạy
  • Băng vải 1 cuộn, rộng 19 mm, màu trắng, dài 55 mét.
  • 2 kẹp ống (Ø 90-110 m)
  • 1 bộ hướng dẫn