Bộ sửa chữa lưới Cricket

Số của bài viết: 258
Thông tin:

Bộ dụng cụ sửa chữa lưới Huck Cricket bao gồm:

 • Bản vá lưới 10 x 50cm x 50cm
 • 1 x ống sợi xe sửa chữa
 • 1 x kim lưới
 • 1 gói dây cáp
 • Sự miêu tả
 • Tính chất

Bộ sửa chữa lưới Cricket

Bộ dụng cụ sửa chữa lưới Huck Cricket bao gồm:

 • Bản vá lưới 10 x 50cm x 50cm
 • 1 x ống sợi xe sửa chữa
 • 1 x kim lưới
 • 1 gói dây cáp

Số bài viết: 258

Các màu có sẵn:

 • Xanh lục (01)
 • Xanh đậm (015)
 • Trắng (02)
 • Đen (06)