Bu lông dầm, thép không gỉ rèn – Gói 10

Số của bài viết: 2351
Thông tin:

 

 • Chốt tia thép không gỉ
 • Các chốt mắt bị động hoàn chỉnh với các bản sửa lỗi
 • Một cố định nặng để gắn vào mặt bích hoặc dầm
 • Kích thước khoan 6,5mm
 • Gói 10
 • Sự miêu tả
 • Chốt tia thép không gỉ
 • Các chốt mắt bị động hoàn chỉnh với các bản sửa lỗi
 • Một cố định nặng để gắn vào mặt bích hoặc dầm
 • Kích thước khoan 6,5mm
 • Gói 10