Bùng binh tổ chim

Số của bài viết: 4066
Thông tin:

Trang thiết bị:

 • 1 cột thép (Ø 20 cm), dài 3,80 m
 • 1 chiếc giày quay
 • 1 tổ chim HUCK gốc (Ø 1,90 m)
 • 1 tay quay
 • Dây và lưới làm bằng dây Hercules (Ø 16 mm, 6 sợi, có lõi thép)
 • Sự miêu tả

Trang thiết bị:

 • 1 cột thép (Ø 20 cm), dài 3,80 m
 • 1 chiếc giày quay
 • 1 tổ chim HUCK gốc (Ø 1,90 m)
 • 1 tay quay
 • Dây và lưới làm bằng dây Hercules (Ø 16 mm, 6 sợi, có lõi thép)