Bước gỗ trên mỗi mét chạy, chiều rộng áp dụng 75 cm

Wooden steps per running metre
Số của bài viết: 6630
Thông tin:

 

  • Các bậc thang bằng gỗ tùng (Ø 45 mm), trái tim, khoảng. Rộng 95 mm, khoảng trống khoảng. 3 cm
  • Dây thép (Ø 10 mm) được kéo căng và cố định tại chỗ
  • Lắp ráp khung: Với các đai ốc bằng thép không gỉ làm tiêu chuẩn (có thêm các tùy chọn thành phần đính kèm)