Bước gỗ trên mỗi mét chạy, chiều rộng áp dụng 75 cm

Số của bài viết: 3511
Thông tin:

Thành phần:

  • Các bậc thang bằng gỗ tùng (Ø 45 mm), trái tim, khoảng. Rộng 95 mm, khoảng trống khoảng. 3 cm
  • Dây thép (Ø 10 mm) được kéo căng và cố định tại chỗ
  • Lắp ráp khung: Với các đai ốc bằng thép không gỉ theo tiêu chuẩn (có thêm các tùy chọn thành phần đính kèm)
  • Sự miêu tả

Thành phần:

  • Các bậc thang bằng gỗ tùng (Ø 45 mm), trái tim, khoảng. Rộng 95 mm, khoảng trống khoảng. 3 cm
  • Dây thép (Ø 10 mm) được kéo căng và cố định tại chỗ
  • Lắp ráp khung: Với các đai ốc bằng thép không gỉ theo tiêu chuẩn (có thêm các tùy chọn thành phần đính kèm)