Các bài đăng trên Robinia, riêng biệt

Số của bài viết: 6395
Thông tin:

 

Chiều cao thiết bị: 2,40 m
Độ cao rơi: 1,50 m
  • Mô tả
  • Trụ Robinia (Ø 160 – 200 mm), dài 3,30 m + góc xiên, không có bệ (xem trang 83), không có lỗ khoan cho các phụ kiện, bao gồm. thép tấm