Các bài đăng trên Robinia, riêng biệt

Số của bài viết: 6396
Thông tin:

 

Chiều cao thiết bị: 1,90 m
Độ cao rơi: tối đa. 1,50 m
  • Mô tả

Trụ Robinia (Ø 160 – 200 mm), dài 2,80 m + góc xiên, không có lỗ khoan cho phụ kiện, bao gồm. thép tấm