Các bài đăng trên Robinia, riêng biệt

Robinia posts, separate
Số của bài viết: 6346
Thông tin:

 

Chiều cao thiết bị: 2,40 m
Độ cao rơi: 1,50 m
  • Mô tả
  • Trụ Robinia (Ø 160 – 200 mm), dài 3,30 m + góc xiên, không có lỗ khoan cho phụ kiện, bao gồm. thép tấm