Các bước sàn cao su trên mỗi mét chạy, chiều rộng áp dụng 55 cm, tối đa. chiều dài 3,00 m

Số của bài viết: 6629
Thông tin:

 

  • Các bậc cao su kín, cực kỳ chống rách
  • Các phần cuối đi kèm với tùy chọn phụ kiện kim loại được chế tạo đặc biệt để chúng có thể được kết nối liền mạch với tháp hoặc với các phần mở rộng để gắn chúng vào chính khung trước khi giao hàng
  • Chiều rộng sàn cao su xấp xỉ. 0,65 m (chiều rộng áp dụng 0,55 m)
  • Trọng lượng mỗi mét xấp xỉ. 6 kg
  • Giá thầu tối đa chiều dài 3,00 m