Các mỏ neo chôn dưới đất cho tháp lưới dây 1

Số của bài viết: 6443
Thông tin:

 

  • 1 neo cột trụ bằng thép, mạ kẽm nhúng nóng
  • 8 tấm neo bằng thép, mạ kẽm nhúng nóng (70 x 70 cm)