Các mỏ neo dưới đất chôn lấp cho kim tự tháp Cheops, mini

Số của bài viết: 6437
Thông tin:

 

  • 17 tấm neo bằng thép, mạ kẽm nhúng nóng (50 x 50 cm)