Các mỏ neo trên mặt đất chôn cất cho Dino 3

Số của bài viết: 6439
Thông tin:

 

  • 8 tấm neo bằng thép, mạ kẽm nhúng nóng (70 x 70 cm)