Các trụ thép tách biệt

Steel posts separate
Số của bài viết: 6349
Thông tin:

 

Chiều cao thiết bị: 1,70 m
Độ cao rơi: tối đa. 1,50 m
  • Mô tả
  • Trụ thép (Ø 102 mm), mạ kẽm nhúng nóng, dài 2,40 m, có nắp trụ, sơn đặc biệt (xanh lam) khi giao hàng