Các trụ thép tách biệt

Steel posts separate
Số của bài viết: 6344
Thông tin:

 

Chiều cao thiết bị: 2,20 m
Độ cao rơi: 1,50 m
  • Mô tả
  • Trụ thép (Ø 102 mm), mạ kẽm nhúng nóng, dài 3,00 m, có mũ, sơn đặc biệt (màu đỏ) khi giao hàng