Căng thẳng dây trong đường kính 6 mm. Polyetylen

Số của bài viết: 4668
Thông tin:

 

  • Căng thẳng dây trong khoảng. Đường kính 6 mm. polyetylen
  • Một bộ 4 dây
  • Hai dây căng trên cùng được gắn một dây buộc tháo nhanh. Các dây căng này dùng cho các mục tiêu trong đó lưới được treo tự do bên trong khung (xem các đường màu xanh lam trên đường băng)
  • Sự miêu tả
  • Căng thẳng dây trong khoảng. Đường kính 6 mm. polyetylen
  • Một bộ 4 dây
  • Hai dây căng trên cùng được gắn một dây buộc tháo nhanh. Các dây căng này dùng cho các mục tiêu trong đó lưới được treo tự do bên trong khung (xem các đường màu xanh lam trên đường băng)