Cành mái 530mm – Thép không gỉ

Số của bài viết: 2107
Thông tin:

 

  • Mái nhà
  • 530mm
  • Thép không gỉ
  • Để bảo vệ khỏi Mòng biển
  • Sự miêu tả
  • Mái nhà
  • 530mm
  • Thép không gỉ
  • Để bảo vệ khỏi Mòng biển